O konkursie

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest odnalezienie Najlepszych Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jedynym konkursem takiego formatu organizowanym przez studentów dla studentów. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Poszukujemy najlepszych z najlepszych, specjalistów w danych dziedzinach.Studencki Nobel pozwoli im ukształtować ścieżki kariery i otworzy drzwi do dalszego rozwoju.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2018:

  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Technologia informacyjna (IT)
  • Medycyna i farmacja
  • Fizyka i astronomia
  • Sztuka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Nauki społeczno-ekonomiczne
  • Działacz.

Misja

Studencki Nobel jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez studentów dla studentów, nastawionym na wyróżnienie najlepszych spośród aktywnie działających. Misją Studenckiego Nobla jest umożliwienie najzdolniejszym młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Wizja

Wizją organizatorów jest stworzenie prestiżowego Konkursu, cenionego w społeczności akademickiej, zwieńczonego uroczystą galą wręczenia nagród. Jesteśmy przekonani, że dzięki osiągnięciom kandydatów oraz zainteresowania mediów, Konkurs stanie się istotną marką w świecie biznesu

Aktualności

FAQ

Tak. W formularzu zgłoszeniowym można jak najbardziej podać osiągnięcia z obu nawet różniących się od siebie stopni studiów.

Wysyłając poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo kopię zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta, wydanego przez uczelnię.

Prace badawcze mogą zostać potwierdzone przez jednostkę przy, której dana praca badawcza jest realizowana. W zaświadczeniu powinny być ujęte podstawowe dane dotyczące pracy badawczej.

Należy przesłać zdjęcie artykułu, bądź link do artykułu na stronie internetowej.

Swój udział należy przedstawić za pomocą potwierdzenia wydanego przez osobę do tego uprawnioną. Powinno zawierać informacje o charakterze uczestnictwa i temacie konferencji oraz referatu.

Tak, konferencje międzynarodowe to takie, w której co najmniej 1⁄3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Nie jest istotne to, czy konferencja odbywała się na terenie kraju ale czy spełniała definicję konferencji międzynarodowej.

Swoją przynależność należy przedstawić za pomocą potwierdzenia wydanego nie wcześniej niż 3-miesiące przed datą przesłania do CKP. Potwierdzenie powinno być wystawione przez osobę do tego uprawnioną i zawierać informację od kiedy należy się do organizacji lub stowarzyszenia.

Udział w jednym projekcie jest jednoznaczny z jedną aktywnością w grupie projektowej, nawet przy założeniu, że byliśmy odpowiedzialni za większą ilość rzeczy w danym projekcie. Punkty są naliczane w zależności od czasu trwania projektu. Szczegółowy opis kryteriów został zawarty w Kryteriach Konkursowych.

Tak, jest zaliczana jako aktywność w danej organizacji pod warunkiem wydania odpowiedniego zaświadczenia o udziale przy pracach grupy projektowej.

Należy przedstawić dokument, w którym zostanie uwzględnione odpowiednia działalność w danym badaniu. Takie zaświadczenie powinno być wystawione przez kierownika projektu lub inną osobę odpowiedzialną za jego realizację.

Osiągnięcia ze studiów podyplomowych nie mogą być wzięte pod uwagę. Osoba będąca na studiach podyplomowych według regulaminu nie może zostać „Uczestnikiem Konkursu”.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Uczestnikiem nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba, że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich.

Tak. W takim przypadku student musi się skontaktować z Sekretarzem konkursu Martą Morga marta.morga@nzs.org.pl

Nie ma możliwości edycji/skasowania zgłoszenia po wcześniejszym jego wysłaniu.

Nie ma możliwości uwzględnienia takich projektów w osiągnięciach.

Publikacja jest to praca naukowa, która została wydana i zrecenzowana w czasopiśmie, książce lub innym wydawnictwie. Praca badawcza jest to praca o charakterze naukowym, która nie została wydana i zrecenzowana.

Tak, chyba, że organizator Gali Finałowej poinformuje inaczej.

Tak, w punkcie 5.4. "Działalność w fundacjach i stowarzyszenia", w punkcie “Aktywności w grupie projektowej”.

Nie, zgodnie z Regulaminem Konkursu §6 od decyzji KKK, Organizatora oraz Centrum Krajowego Konkursu (CKK) nie przysługuje odwołanie.

Dokładny termin przyjmowania zgłoszeń został zawarty w Regulaminie Konkursu. Zapisy mogą zostać jednak przedłużone, decyzja o przedłużeniu Konkursu pojawi się na oficjalnej stronie internetowej Konkursu oraz na Fanpage’u na portalu Facebook.

logonzsodwrocone

Niezależne Zrzeszenie Studentów to największa ogólnopolska organizacja studencka, działająca w 35 polskich miastach. Tworzą ją młodzi ludzie z pasją, którzy oczekują od studiów „czegoś więcej”.

Właśnie to „coś” odnajdujemy w działalności w NZS-ie. Czerpiąc z doświadczeń naszych poprzedników śmiało wytyczamy nowe ścieżki i odnajdujemy kolejne sposoby na jak najlepsze wykorzystanie czasu studiów.

Dbamy nie tylko o własny rozwój, ale również o rozwój innych studentów w ramach ogólnopolskich projektów. Studencki Nobel, Drogowskazy Kariery, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej oraz Konkurs Konstrukcji Studenckiej KOKOS to projekty ściśle związane z odkrywaniem nowych możliwości oraz wyłanianiem najzdolniejszych studentów w Polsce.

Ważną częścią naszej działalności są wydarzenia charytatywne. Jednym z nich jest Wampiriada, będąca jednym z naszych najstarszych projektów, w ramach której promujemy krwiodawstwo poprzez zbiórki krwi na uczelniach w całym kraju.

Nie możemy zapomnieć również o dbaniu o rozwój świadomości społecznej. Studiuję-Głosuję to kampania mająca na celu zachęcenie młodych ludzi do pełnego udziału w życiu obywatelskim poprzez udział w wyborach, natomiast Akcja Historia ma na celu promowanie historii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizacja wielu wydarzeń uczelnianych i ogólnopolskich to nie tylko okazja do rozwoju i nabycia cenionych na rynku pracy umiejętności. NZS to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą oraz zawierane przez nich wieloletnie przyjaźnie.

Kontakt

Karolina Karwowska

Koordynator Projektu

505904510

karolina.karwowska@nzs.org.pl

Katarzyna Kowalczuk

Koordynator Projektu

537975530

katarzyna.kowalczuk@nzs.org.pl

Justyna Ziemińska

Współpraca z partnerami

602819550

justyna.zieminska@nzs.org.pl

Partnerzy

Partnerzy konkursu

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo
dlastudentapl
UJ
POZnan
uep_ziel
FRSE
FUT