O konkursie

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest odnalezienie Najlepszych Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jedynym konkursem takiego formatu organizowanym przez studentów dla studentów. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Poszukujemy najlepszych z najlepszych, specjalistów w danych dziedzinach.Studencki Nobel pozwoli im ukształtować ścieżki kariery i otworzy drzwi do dalszego rozwoju.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2019:

  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Technologia informacyjna (IT)
  • Medycyna i farmacja
  • Fizyka i astronomia
  • Sztuka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Nauki społeczno-ekonomiczne
  • Działacz.

Regulamin konkursu Studencki Nobel 2019 oraz Zasady punktacji zostaną opublikowane wkrótce.

Aktualności

logonzsodwrocone

Niezależne Zrzeszenie Studentów to największa ogólnopolska organizacja studencka, działająca w 35 polskich miastach. Tworzą ją młodzi ludzie z pasją, którzy oczekują od studiów „czegoś więcej”.

Właśnie to „coś” odnajdujemy w działalności w NZS-ie. Czerpiąc z doświadczeń naszych poprzedników śmiało wytyczamy nowe ścieżki i odnajdujemy kolejne sposoby na jak najlepsze wykorzystanie czasu studiów.

Dbamy nie tylko o własny rozwój, ale również o rozwój innych studentów w ramach ogólnopolskich projektów. Studencki Nobel, Drogowskazy Kariery, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej oraz Konkurs Konstrukcji Studenckiej KOKOS to projekty ściśle związane z odkrywaniem nowych możliwości oraz wyłanianiem najzdolniejszych studentów w Polsce.

Ważną częścią naszej działalności są wydarzenia charytatywne. Jednym z nich jest Wampiriada, będąca jednym z naszych najstarszych projektów, w ramach której promujemy krwiodawstwo poprzez zbiórki krwi na uczelniach w całym kraju.

Nie możemy zapomnieć również o dbaniu o rozwój świadomości społecznej. Studiuję-Głosuję to kampania mająca na celu zachęcenie młodych ludzi do pełnego udziału w życiu obywatelskim poprzez udział w wyborach, natomiast Akcja Historia ma na celu promowanie historii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizacja wielu wydarzeń uczelnianych i ogólnopolskich to nie tylko okazja do rozwoju i nabycia cenionych na rynku pracy umiejętności. NZS to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą oraz zawierane przez nich wieloletnie przyjaźnie.

Kontakt

Komisja Konkursowa

studenckinobel2019@nzs.org.pl

Aleksandra Hałaczkiewicz

Wiceprzewodnicząca ds. Projektów Niezależnego Zrzeszenia Studentów

+48 734 841 394
aleksandra.halaczkiewicz@nzs.org.pl

Partnerzy

Partnerzy konkursu

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo
dlastudentapl
UJ
POZnan
uep_ziel
FRSE
FUT