Paź 15

Gala finałowa Studencki Nobel 2016 – Ogłoszenie wyników

20 czerwca o godzinie 13:00 odbyła się Gala Finałowa Studenckiego Nobla 2016. Dzięki uprzejmości naszego Partnera Głównego spotkaliśmy się w PZU Tower, aby poznać Laureata Głównego i Laureatów Specjalności tegorocznej edycji Konkursu.

Zwycięzcą Konkursu Głównego został Pan Przemysław Brzuszczak

Pan Przemysław studiuje historię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiował prawo (UW) oraz stosunki międzynarodowe, socjologię, politologię, filozofię w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW.

Wielokrotny stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Rektora UW, m. st. Warszawy, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (program „Life Challenges – wspieramy wybitnie uzdolnionych”), Fundacji im. Lesława A. Pagi (program “Indeks Start2Star”).

Laureat I miejsce w Polsce w kategorii „Nauki humanistyczne” w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2015”.

W ramach grantu Klubu Inteligencji Katolickiej realizuje projekt badawczy pt. „»W poszukiwaniu wartości podstawowych…«. Prawa człowieka w myśli i działalności Tadeusza Mazowieckiego (ruch Znak – Solidarność – polityka zagraniczna)”.

Stale współpracuje z Fundacją “Fundusz Pomocy Studentom” w ramach programu “Watchdog.edu.pl”.

Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich (2013-2016).

Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Publikował m.in. w “Res Publice Nowej”, “Stosunkach Międzynarodowych”, “Edukacji Prawniczej”.

Interesuje się m.in. prawami człowieka w kontekstach kulturowych, prawami i wolnościami obywatelskimi, polityką zagraniczną RP, historią społeczną PRL, eseistyką i publicystyką opozycji demokratycznej w PRL, prawem o szkolnictwie wyższym, teorią prawa, współczesnym teatrem autorskim, kinem europejskim, kulinariami, kolarstwem, piłką nożną.

Podczas Gali zostały ogłoszone wyniki z poszczególnych specjalności, które kształtują się następująco:

Nauki ekonomiczne i prawne:

I miejsce – Tomasz Klemt

II miejsce – Arkadiusz Czekaj

III miejsce – Marek Szolc

Nauki humanistyczne i sztuka:

I miejsce – Dawid Mielnik

II miejsce – Anna Wróblewska

III miejsce – Bartłomiej Krzych

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu:

I miejsce – Mateusz Hołda

II miejsce – Fryderyk Menzel

III miejsce – Martyna Dębska

Nauki rolniczo – przyrodnicze

I miejsce – Ewa Szczepańska

II miejsce – Karolina Janecka

III miejsce – Alicja Wysocka

Nauki ścisłe i techniczne

I miejsce – Paweł Górecki

II miejsce – Hubert Szczerba

III miejsce – Roksana Brodnicka

Nauki społeczne

I miejsce – Przemysław Brzuszczak

II miejsce – Klaudia Musiol

III miejsce – Justyna Płachetka

Wszystkim Laureatom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!