Forum Akademickie

NOWY PATRON MEDIALNY

„Forum Akademickie” to ogólnopolski miesięcznik adresowany do środowiska akademickiego. Wydawany jest od 1991 roku (na początku jako „Przegląd Akademicki”) w Lublinie. Porusza w szerokim zakresie problematykę szkolnictwa wyższego i nauki. W każdym numerze, na ponad 80 stronach, czytelnicy mogą znaleźć:

· rozmowy o uwarunkowaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych kształcenia w Polsce,
· obserwacje z życia naukowego w uczelniach i instytutach,
· artykuły dotyczące zjawisk w akademickiej codzienności,
· teksty popularyzujące osiągnięcia badawcze polskich uczonych,
· publikacje poświęcone historii szkolnictwa wyższego, sportowi akademickiemu i kulturze studenckiej,
· recenzje książek naukowych i popularnonaukowych,
· informacje, komentarze, opinie.

Wśród autorów są najwybitniejsi polscy uczeni, rektorzy szkół wyższych i dyrektorzy instytutów badawczych. Głos zabierają także studenci oraz przedstawiciele otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni i instytutów naukowych. Zapraszamy na  stronę internetową „Forum Akademickiego”: www.forumakademickie.pl oraz do odwiedzenia  profili FA na Facebooku i Twitterze.