Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

PARTNER HONOROWY

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, realizując projekty ukierunkowane na rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. Organizacja jest m.in. organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Uczeń z Pasją” na najlepszego uczenia Rzeczypospolitej Polskiej, a także cyklu konferencji na temat akredytacji w szkolnictwie wyższym i jakości kształcenia, w których corocznie bierze udział blisko 100 rektorów i dziekanów reprezentujących uczelnie z całej Polski.  FREiSW współpracowała lub współpracuje m.in. z Parlamentem Europejskim, Uniwersytetem w Oksfordzie, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, Uczelnią Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i wieloma innymi instytucjami działającymi w sektorze nauki i edukacji. Fundacja była członkiem Śląskiego Klastra Edukacji, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.