O konkursie

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak
i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś. Może to właśnie Ty zostaniesz kolejnym Laureatem!

Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego nagrody ogólne o łącznej wartości 50 000 zł oraz nagrodę specjalną związaną z działaniami 3W w wysokości 5 000 zł! Dodatkowo, jest to szansa na wyróżnienie się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi uzdolnionymi studentami z całej Polski.

Aby aplikować, wystarczy, że klikniesz w link – https://www.studenckinobel.info/zgloszenia/.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2023:

 • Nauki techniczne dla budujących roboty, projektujących modernistyczne budynki, zdobywców nagród
  w prestiżowych konkursach z zakresu elektrotechniki czy mechaniki i nie tylko. Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa
 • Sztuka jest idealna dla pasjonatów sztuk plastycznych muzycznych czy tanecznych, którzy pozwalają emocjom układać się w słowa, melodie lub obrazy. Obejmuje sztukę filmową, sztukę muzyczną, taniec, teatr oraz następujące dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię artystyczną, rzeźbę, instalacje artystyczne
 • Dziennikarstwo i literatura stworzona jest dla osób, które mają łatwość w znajdowaniu odpowiednich słów,
  a wyobraźnia to istna skarbnica pomysłów na kolejne opowiadania, felietony, reportaże, a może nawet wielotomowe powieści. Obejmuje osiągnięcia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz literatury
 • Nauki przyrodnicze i energetyka dla pasjonatów organizmów żywych, wszelakich mikro i makro przemian zachodzących w nich i między nimi  a środowiskiem. Kategoria ta obejmuje nauki biologiczne, chemiczne i nauki
  o Ziemi, takie jak: biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, czy mikrobiologia oraz energetykę (przemysłową, odnawialną, jądrową, elektroenergetykę
 • Fizyka i astronomia jest idealna dla badaczy wszystkiego co fundamentalne, pasjonatów ciał niebieskich i obliczeń przemian materii. Obejmuje dyscypliny związane z fizyką, takie jak: geofizyka, biofizyka czy optometria oraz astronomia
 • Medycyna i farmacja obejmuje nauki medyczne, w szczególności następujące dyscypliny: medycynę, stomatologię, farmację, zdrowie publiczne, diagnostykę laboratoryjną, technologię medyczną oraz biologię medyczną
 • Nauki społeczne skupia wokół siebie ludzi, których interesuje natura człowieka i relacje międzyludzkie, a ich działanie przyświeca dążenie do społecznego ładu i sprawiedliwości.  Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika oraz antropologia
 • Nauki ekonomiczne stawia przede wszystkim osoby, które interesują się ogólnopojętym zarządzaniem, finansami i rachunkowością, administracją, gospodarką i zasadami jakimi rządzi się świat marketingu
 • Działalność społeczna obejmuje aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych oraz wdrażanie projektów społecznych