O konkursie

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2020:

  • Nauki techniczne
  • Sztuka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki społeczne
  • Nauki ekonomiczne
  • Działalność społeczna.

Otwarcie zapisów 08.02.2021r. o 18:00

 

Aktualności

Niezależne Zrzeszenie Studentów to największa ogólnopolska organizacja studencka, działająca w 29 ośrodkach akademickich w Polsce. Tworzą ją młodzi ludzie z pasją, którzy oczekują od studiów „czegoś więcej”.
Właśnie to „coś” odnajdujemy w działalności w NZS-ie. Czerpiąc z doświadczeń naszych poprzedników, śmiało wytyczamy nowe ścieżki i odnajdujemy kolejne sposoby na jak najlepsze wykorzystanie czasu studiów.
Dbamy nie tylko o własny rozwój, ale również o rozwój innych studentów w ramach ogólnopolskich projektów. Studencki Nobel, Drogowskazy Kariery, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej oraz Konkurs Konstrukcji Studenckich „KOKOS” to projekty ściśle związane z odkrywaniem nowych możliwości oraz wyłanianiem najzdolniejszych studentów w Polsce.
Ważną częścią naszej działalności są wydarzenia charytatywne. Jednym z nich jest Wampiriada, będąca jednym z naszych najstarszych projektów, w ramach której promujemy krwiodawstwo poprzez zbiórki krwi na uczelniach w całym kraju.
Nie możemy zapomnieć również o dbaniu o rozwój świadomości społecznej i edukacji. Studiuję-Głosuję to kampania mająca na celu zachęcenie młodych ludzi do pełnego udziału w życiu obywatelskim poprzez udział w wyborach, natomiast projekt Maturalnie z NZS ma na celu pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości.
Organizacja wielu wydarzeń uczelnianych i ogólnopolskich to nie tylko okazja do rozwoju i nabycia cenionych na rynku pracy umiejętności. NZS to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą oraz zawierane przez nich wieloletnie przyjaźnie.

Kontakt

Komisja Konkursowa

studencki.nobel2021@nzs.org.pl

Aleksandra Bodzioch

Koordynator krajowy projektu Studencki Nobel
Niezależnego Zrzeszenia Studentów

2021

+48 691 959 267
aleksandra.bodzioch@nzs.org.pl

Partnerzy

Partnerzy Studenckiego Nobla 2021