O konkursie

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2022:

  • Nauki techniczne dla budujących roboty, projektujących modernistyczne budynki, zdobywców nagród w prestiżowych konkursach z zakresu elektrotechniki czy mechaniki i nie tylko. Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa
  • Sztuka jest idealna dla pasjonatów sztuk plastycznych muzycznych czy tanecznych, którzy pozwalają emocjom układać się w słowa, melodie lub obrazy. Obejmuje sztukę filmową, sztukę muzyczną, taniec, teatr oraz następujące dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię artystyczną, rzeźbę, instalacje artystyczne
  • Dziennikarstwo i literatura stworzona jest dla osób, które mają łatwość w znajdowaniu odpowiednich słów, a wyobraźnia to istna skarbnica pomysłów na kolejne opowiadania, felietony, reportaże, a może nawet wielotomowe powieści. Obejmuje osiągnięcia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz literatury
  • Nauki przyrodnicze i energetyka dla pasjonatów organizmów żywych, wszelakich mikro i makro przemian zachodzących w nich i między nimi  a środowiskiem. Kategoria ta obejmuje nauki biologiczne, chemiczne i nauki o Ziemi, takie jak: biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, czy mikrobiologia oraz energetykę (przemysłową, odnawialną, jądrową, elektroenergetykę
  • Fizyka i astronomia jest idealna dla badaczy wszystkiego co fundamentalne, pasjonatów ciał niebieskich i obliczeń przemian materii. Obejmuje dyscypliny związane z fizyką, takie jak: geofizyka, biofizyka czy optometria oraz astronomia
  • Medycyna i farmacja obejmuje nauki medyczne, w szczególności następujące dyscypliny: medycynę, stomatologię, farmację, zdrowie publiczne, diagnostykę laboratoryjną, technologię medyczną oraz biologię medyczną
  • Nauki społeczne skupia wokół siebie ludzi, których interesuje natura człowieka i relacje międzyludzkie, a ich działanie przyświeca dążenie do społecznego ładu i sprawiedliwości.  Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika oraz antropologia
  • Nauki ekonomiczne stawia przede wszystkim osoby, które interesują się ogólnopojętym zarządzaniem, finansami i rachunkowością, administracją, gospodarką i zasadami jakimi rządzi się świat marketingu
  • Działalność społeczna obejmuje aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych oraz wdrażanie projektów społecznych 

Konferencje

STUDENCKI NOBEL x NZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO


1 marca 2022 odbędzie się konferencja “Wyzwania Przyszłości” w formie zdalnej. Zaproszonymi prelegentami będą:  Robert Kłosowski,  Marcin Waryszak oraz Jakub Wiech, czyli Laureat Studenckiego Nobla w kategorii Dziennikarstwo i Literatura. W wydarzeniu wezmą udział również studenci, którzy podzielili się swoimi abstraktami zatwierdzonymi przez Radę Naukową. Wydarzenie jest organizowane w ramach konkursu przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie online: https://www.facebook.com/events/726929591624232/

STUDENCKI NOBEL x KONKURS KONSTRUKCJI STUDENCKICH  x NZS AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

15 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja nauk technicznych, która poruszyła tematy dotyczące miast na marsie, pojazdów czy kosmicznych karier. Dyskutanci, którzy  wzięli udział to Justyna Pelc – ubiegłoroczna laureatka Studenckiego Nobla w kategorii Nauki Techniczne, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH, dr inż. Mariusz Gibiec – opiekun koła naukowego AGH Space Systems, Adrian Krzemiński – przedstawiciel projektu Scorpio, Filip Olszowski oraz Jakub Pudło – przedstawiciele koła naukowego Integra, Hubert Kompanowski oraz Jakub Klimek – przedstawiciele koła naukowego AGH Space Systems.
 

Aktualności

Niezależne Zrzeszenie Studentów to największa ogólnopolska organizacja studencka, działająca w 29 ośrodkach akademickich w Polsce. Tworzą ją młodzi ludzie z pasją, którzy oczekują od studiów „czegoś więcej”.
Właśnie to „coś” odnajdujemy w działalności w NZS-ie. Czerpiąc z doświadczeń naszych poprzedników, śmiało wytyczamy nowe ścieżki i odnajdujemy kolejne sposoby na jak najlepsze wykorzystanie czasu studiów.
Dbamy nie tylko o własny rozwój, ale również o rozwój innych studentów w ramach ogólnopolskich projektów. Studencki Nobel, Drogowskazy Kariery, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej oraz Konkurs Konstrukcji Studenckich „KOKOS” to projekty ściśle związane z odkrywaniem nowych możliwości oraz wyłanianiem najzdolniejszych studentów w Polsce.
Ważną częścią naszej działalności są wydarzenia charytatywne. Jednym z nich jest Wampiriada, będąca jednym z naszych najstarszych projektów, w ramach której promujemy krwiodawstwo poprzez zbiórki krwi na uczelniach w całym kraju.
Nie możemy zapomnieć również o dbaniu o rozwój świadomości społecznej i edukacji. Studiuję-Głosuję to kampania mająca na celu zachęcenie młodych ludzi do pełnego udziału w życiu obywatelskim poprzez udział w wyborach, natomiast projekt Maturalnie z NZS ma na celu pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości.
Organizacja wielu wydarzeń uczelnianych i ogólnopolskich to nie tylko okazja do rozwoju i nabycia cenionych na rynku pracy umiejętności. NZS to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą oraz zawierane przez nich wieloletnie przyjaźnie.

Kontakt

Komisja Konkursowa

studencki.nobel.nzs@gmail.com

Julia Bańko

Koordynatorka Krajowa projektu Studencki Nobel 2022
Niezależnego Zrzeszenia Studentów

julia.banko@nzs.org.pl

Partnerzy

Partnerzy i Patroni Studenckiego Nobla 2022


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki